Reumatologia

Iwaszkiewicz C fotoReumatologia

Dr n. med., mgr analityki med. Cezary Iwaszkiewicz

Lekarz rezydent V roku w dziedzinie reumatologii

 

Pan dr n. med. Cezary Iwaszkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku lekarskim oraz studia magisterskie na kierunku analityka medyczna. W latach 2013-2016 pracował jako asystent w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie prowadził zajęcia z reumatologii dla studentów medycyny w języku polskim i angielskim. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (specjalności reumatologia i medycyna laboratoryjna). W tym samym roku rozpoczął pracę na Oddziale Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, gdzie obecnie jako rezydent V roku w dziedzinie reumatologii stara się łączyć praktykę kliniczną z działalnością naukową. Jest autorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych poświęconych współczesnej diagnostyce chorób reumatycznych. Prowadzi szkolenia dla lekarzy na temat diagnostyki i monitorowania osteoporozy. Za swą działalność otrzymywał wyróżnienia, w tym Medal JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu „za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej” oraz nagrodę prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych „za aktywną pracę społeczną, organizacyjną na rzecz Środowiska”.

Szersze podsumowanie dorobku zawodowego i naukowego: https://www.mp.pl/lekarz/cezary.iwaszkiewicz

Pan dr n. med. Cezary Iwaszkiewicz przyjmuje pacjentów od 18. roku życia, w tym również w języku angielskim.

Na wizytę prosimy zabrać pełną dokumentację medyczną wraz z badaniami obrazowymi i listą aktualnie przyjmowanych leków.

Cennik: konsultacja 150 zł