Hematolog

Hematologia, Choroby wewnętrzne

dr hab. n. med. Maciej Kaźmierczak

124002_r0_940

Dr hab. n. med. Maciej Kaźmierczak jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalistą chorób wewnętrznych oraz hematologii. Od 1987 roku pracuje w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu gdzie zajmuje się działalnością leczniczą, naukową oraz dydaktyczną. Prowadzi pacjentów z różnymi schorzeniami hematologicznymi, jest konsultantem hematologiem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego oraz szpitali głównie zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Jest od wielu lat sekretarzem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jako adiunkt Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Kostnego UMP prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziału lekarskiego (w języku polskim i angielskim) oraz analityki medycznej UMP w zakresie hematologii (gdzie jest koordynatorem kursu), chorób wewnętrznych i cytomorfologii. Prowadzi również wykłady i szkolenia dla lekarzy i analityków medycznych. Był i jest kierownikiem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii. Jest autorem wielu prac w indeksowanych czasopismach polskojęzycznych i zagranicznych. Za swoją działalność nagradzany.

przez JM Rektora UMP nagrodami naukowymi.

W MKaMED świadczy usługi w zakresie konsultacji hematologicznych.

Cennik: konsultacja specjalistyczna – 300 zł