Onkolog

Onkologia

dr n. med. Renata Szoszkiewicz

Życiorys-RSz 2016-opisowy-foto (1)

Specjalista II st. w dziedzinie onkologii klinicznej

Specjalista II st. w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Specjalista I st. w dziedzinie chorób wewnętrznych

Studia medyczne realizowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a jej tematem było leczenie raka piersi. Wieloletni pracownik Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Uczestniczyła w różnych pracach badawczo-naukowych, w tym finansowanych przez KBN dotyczących metod zastosowania sztucznej inteligencji w przewidywaniu wyników leczenia raka piersi oraz w badaniach klinicznych w dziedzinie chemioterapii raka piersi i raka jelita grubego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych ze swojej dziedziny a wyniki swoich prac wielokrotnie publikowała. Od 1996 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Koszt wizyty – 150 zł