Neurolog

Neurologia

dr Dagmara Adamczewska-Kociałkowska

dagmara adamczewska-kociałkowskaW 2003r. ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jest specjalistą neurologiem. W praktyce lekarskiej zajmuje się leczeniem schorzeń układu nerwowego: chorób
naczyniowych, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, a także bólu głowy, padaczki, stwardnienia rozsianego,
miastenii, polineuropatii, czy zespołów bólowych kręgosłupa.

W latach 2007 – 2010 była członkiem zespołu prowadzącego badania kliniczne w ramach
międzynarodowego projektu: „Komputerowy system wspomagania decyzji o podjęciu leczenia trombolitycznego w
udarze niedokrwiennym mózgu” realizowanym razem z Biomedical Imaging Lb., Biomedical Science Institutes w
Singapurze w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współautorką prac naukowych
dotyczących udaru mózgu.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Konsultacja specjalistyczna: 200 zł