Hematolog

Hematologia, Choroby wewnętrzne

dr Ewa Jedlikowska

zdjęcie dr JedlikowskaJest specjalistką II stopnia z chorób wewnętrznych oraz ukończyła 3 letni staż w ramach specjalizacji z hematologii. Ma 40 letnie doświadczenie zawodowe – 20 lat pracowała w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego) oraz kolejne 20 lat w Poradni Hematologicznej „Ferrum”, gdzie pełniła również funkcję kierownika placówki. Jest wieloletnią członkinią Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.